30 maj 2023

Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie pierwszy

zdjęcie: Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie pierwszy / pixabay/3120717
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to polskie święto obchodzone 30 maja (od 2006 roku) na mocy uchwały Sejmu RP.
REKLAMA
Zastępcze rodzicielstwo stanowi jedno z najszlachetniejszych powołań, jakie człowiek może podjąć. To akt przyjęcia do swojej rodziny cudzego dziecka, darzenie go miłością i troską. Polega na wprowadzaniu go w dorosłe życie i dzieleniu z nim radości i smutków. Jest to niezwykły dar, który możemy obdarować innego człowieka. Na szczęście, coraz więcej osób decyduje się podjąć tę piękną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze oraz Pogotowia Rodzinne coraz liczniej opiekują się dziećmi. Niestety, proces ten nadal przebiega zbyt wolno i napotyka wiele przeszkód. Dlatego dla dobra dzieci i zdrowego społeczeństwa ważne jest wspieranie rozwoju wszystkich form rodzicielstwa zastępczego.

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na zawsze i że może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys.

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA
Zakładają ją najbliżsi krewni: dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo dziecka, zwykle po śmierci rodziców lub odebraniu im praw rodzicielskich.

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA
Tworzą ją dalsi krewni, np. ciocia i wujek, albo osoby niespokrewnione.
Pojęcie „niezawodowa” oznacza, że żaden z rodziców nie rezygnuje z własnej pracy, więc nie pobiera wynagrodzenia za bycie rodziną zastępczą, ale otrzymuje wsparcie dla rodziny.
Rodziny niezawodowe mogą przyjąć do trojga dzieci, ale mogą również poprzestać na jednym.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA
Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci.
Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.
Rodzina zawodowa przyjmuje dwoje lub troje dzieci, w wyjątkowych przypadkach do czworga, jeśli jest to rodzeństwo.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA
Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi lub podejmuje się opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi.
Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.
Zwykle rodzina specjalistyczna wychowuje jedno lub dwoje dzieci.

POGOTOWIE RODZINNE
To jedna z form rodziny zastępczej zawodowej, tyle że dzieci przebywają w niej do kilku miesięcy. Niekiedy pobyt wydłuża się do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka.
Do pogotowia rodzinnego trafiają zwykle dzieci z interwencji z domu rodzinnego lub przywożone bezpośrednio z porodówek.
Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie.

RODZINNY DOM DZIECKA
Powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by opiekować się większą liczbą dzieci. Może ich przyjąć nawet ośmioro.
Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, za co rodzic otrzyma wsparcie dla rodziny wraz z wynagrodzeniem.
Rodzinny dom dziecka w praktyce funkcjonuje jak wielodzietna rodzina.

RODZINA POMOCOWA
Zakładają ją osoby, które nie są gotowe, by zostać rodziną zastępczą na stałe, ale chcą wesprzeć już istniejące rodziny. Bywa, że założenie rodziny pomocowej to pierwszy krok na drodze do rodzicielstwa zastępczego.
Rodziny pomocowe kończą takie samo szkolenie jak pozostałe rodziny zastępcze.
Ich rolą jest opieka nad dziećmi z rodzin zastępczych wtedy, gdy rodzice mają urlop (do 30 dni rocznie) lub w sytuacjach losowych (pobyt w szpitalu, udział w szkoleniu). Dzieci z konkretnej rodziny zastępczej mieszkają z rodziną pomocową zwykle przez kilka dni. Ich pobyt tam nie może być dłuższy niż dwa miesiące.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Warszawa
24.9°C
wschód słońca: 04:31
zachód słońca: 20:52
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2024-07-16 14:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-16 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-16 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-16 19:00
miejsce
Resort Komedii, Warszawa, ul....
wstęp biletowany