9 październik 2019

4,5 mln zł dotacji unijnych na projekty edukacyjne w metropolii

fot. UM Warszawa
Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.
REKLAMA

Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne i podmioty posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na wsparcie w ramach konkursu mogą liczyć przedsięwzięcia rozwijające kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

Kluczowe kompetencje i umiejętności niezbędne na rynku pracy

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m.in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych. Wspierane będą pomysły na kreowanie takich postaw/umiejętności jak: innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie, poprzez wdrożenia nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych czy wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jak otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać od 31 października do 28 listopada br. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na: www.omw.um.warszawa.pl; www.funduszedlamazowsza.eu.

Metropolia warszawska sprawnie wykorzystuje środki UE

W bieżącym wieloletnim budżecie unijnym przeznaczono specjalną pulę pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które samorządy metropolii warszawskiej chętnie wykorzystują w kształtowaniu tak ważnych dla mieszkańców aspektów życia, jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Warszawa i gminy metropolii ściśle współpracują by maksymalnie wykorzystać swój potencjał przy pomocy dostępnych funduszy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano już umowy na dofinansowanie unijne na kwotę ponad 606 mln zł. Za te pieniądze powstają m.in. drogi rowerowe, parkingi P+R czy miejsca w żłobkach.

W sierpniu br. zakończył się m.in. edukacyjny projekt „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego” (ZIT-WOF) w ramach którego wsparciem w tym zakresie objęto 4 tys. uczniów z 71 szkół z Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek i Zielonki.

 
Źródło: UM Warszawa / Konrad Klimczak
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-02-22 16:00
miejsce
Teatr Imka, Warszawa, M....
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 19:00
miejsce
Teatr Imka, Warszawa, M....
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 19:00
miejsce
Teatr Młyn - Scena na Poddaszu,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 19:00
miejsce
Teatr Collegium Nobilium,...
wstęp biletowany