Budujemy zieloną Warszawę

fot. nadesłane
Schładzanie miasta w trakcie fal upałów czy poprawa jakości powietrza – to ważne wyzwania ekologiczne, przed którymi stoi Warszawa. Fundacja Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przy ścisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego projektowania zrównoważonej miejskiej przestrzeni w grze Ecocraft – Minecraft© na zielono. Rusza program „Ciepło dla Miast” umożliwiający zainteresowanym – bez względu na wiek – przedstawienie swojej wizji miasta przyszłości.
REKLAMA
„Ciepło dla Miast” to nowoczesna propozycja edukacji dla zrównoważonego rozwoju w miastach. Zachęca mieszkańców Warszawy i Poznania do zaangażowania się w życie swojej miejscowości  i ułatwia partycypację społeczną. Skierowany jest do wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych, –którzy chcą spróbować swoich sił we współtworzeniu pełnego zieleni i innowacyjnych rozwiązań miasta i mieć wpływ na jego rozwój. Jego celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami i lokalnymi liderami rozwiązań odpowiadających na najważniejsze, stojące przed Warszawą i Poznaniem wyzwania.

Program „Ciepło dla Miast” jest naturalną kontynuacją naszych dotychczasowych doświadczeń i działań prowadzonych we współpracy z Urzędami Miast w całej Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Program jest także flagowym przykładem współpracy międzysektorowej wokół zmian klimatycznych i dostosowania miast do nowych wyzwań środowiskowych.  – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska. Udział samorządów w programie jest dla nas szczególnie ważny. Jest bowiem gwarantem realnej zmiany środowiskowej, do której dążymy  –dodaje.

Program „Ciepło dla Miast” realizowany jest w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska”. Oparty jest na ścisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Dzięki niej zidentyfikowane zostały tematy i obszary szczególnie istotne dla środowiskowego rozwoju miasta w dzielnicach Ursus, Śródmieście oraz Ochota, w obrębie których pracować będą uczestnicy programu.

Program bazuje na innowacyjnym narzędziu edukacyjnym Ecocraft – ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft©. W wirtualnym odpowiedniku trzech fragmentów warszawskich dzielnic (Śródmieście, Ochota i Ursus), uczestnicy gry zaprojektują wymarzoną, zrównoważoną, zieloną przestrzeń odporną na zmiany klimatu.

Pilotażowa edycja programu, którą realizowaliśmy w zeszłym roku szkolnym na warszawskiej Pradze-Północ, spotkała się z doskonałym przyjęciem młodego pokolenia. Powstało kilkanaście niezwykłych projektów, pokazujących, że młodzi ludzie widzą przyszłość swojego miasta w zielonych barwach – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Cieszymy się, że w tegorocznej edycji nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli, będą mieli możliwość sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych. – dodaje.

Ważnym elementem programu będzie konkurs na opracowanie propozycji zmian i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, które odpowiadać będą wyzwaniom środowiskowym, takim jak schłodzenie przestrzeni miejskiej czy poprawa jakości powietrza. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz  miejskich aktywistów, organizacji pozarządowych i liderów, którzy chcieliby się podzielić swym pomysłem na zielony rozwój miasta.

Do ich zgłaszania mają zachęcić spotkania warsztatowe. Ich uczestnicy otrzymają garść inspiracji na temat rozwiązań z Europy i świata, odpowiadających na współczesne wyzwania miast. Poznają także lepiej narzędzie i środowisko gry Ecocraft, ucząc się przekształcać wybrane tereny miejskie na bardziej zielone, efektywne energetycznie i przyjazne mieszkańcom.

Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje, w tym o zapisach na  październikowe warsztaty, dostępne są na stronie www.cieplodlamiast.pl 

Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.


PROGRAM „CIEPŁO DLA MIAST”

Program „Ciepło dla Miast” realizowany jest od  września br. do stycznia 2020 r. Celem projektu jest wspólne, wraz z mieszkańcami, wypracowanie rozwiązań na wybrane wyzwania ekologiczne stojące przed miastem. Służyć mają temu m.in. spotkania warsztatowe, a także konkurs, w ramach którego każda warszawianka i warszawiak będą mogli przedstawić swoją wizję miasta przyszłości w scenerii gry Ecocraft – ekologicznej odsłony słynnej gry Minecraft© – oddającej w ręce graczy decyzje urbanistyczne podejmowane w wirtualnym świecie odwzorowującym realną przestrzeń, w której funkcjonujemy na co dzień.
Program „Ciepło dla Miast” stanowi kontynuację pilotażowego projektu „Ciepło dla Pragi”, którego głównym celem było wsparcie działań samorządu lokalnego na rzecz efektywności energetycznej.

W projekcie wzięło udział prawie 80 uczniów, którzy opracowali 15 projektów zrównoważonej energetycznie, zielonej i przyjaznej mieszkańcom Pragi-Północ przyszłości (projekty można obejrzeć na stronie programu: http://cieplodlapragi.pl/konkurs/ekopraga). Swoje prace przygotowali w narzędziu Ecocraft, w którym udostępniono trójwymiarowy model praskich budynków i ulic. Było to pierwsze wdrożenie w Polsce.


ZAŁOŻENIA PROGRAMU „CIEPŁO DLA MIAST” 

Realizacja programu przewidziana od września 2019 r. do lutego 2020 r. na terenie dwóch miast: Warszawy i Poznania. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców ww. miast w każdym wieku do wspólnego wypracowania rozwiązań na wybrane wyzwania ekologiczne stojące przed miastem i przedstawienie swojej wizji eko-miasta przyszłości w innowacyjnym narzędziu Ecocraft.

W ramach projektu każda warszawianka i warszawiak będą mogli:
  • wziąć udział w spotkaniach warsztatowych Minecraft© na zielono poświęconych debacie nad wybranym wyzwaniem ekologicznym, stojącym przed miastem i zgłosić swoje propozycje rozwiązań (dedykowane grupy wiekowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – w sumie ok. 100 uczestników/miasto);
  • przystąpić do konkursu na wizję eko-miasta opracowaną w scenerii gry Ecocraft, pracując na przygotowanym i udostępnionym przez Organizatorów trójwymiarowym modelu wybranych fragmentów warszawskiej przestrzeni (trzy kategorie konkursowe: dzieci i młodzież, dorośli oraz rodziny – planujemy zgromadzić ok. 25 prac konkursowych z każdego miasta),
  • zagłosować na przygotowane przez innych mieszkańców projekty eko-miasta przyszłości.Realizację ww. działań poprzedzi identyfikacja kluczowych dla danego miasta wyzwań ekologicznych, nad których rozwiązaniem będziemy wspólnie pracować w grze Ecocraft. Z zaproszeniem do udziału w programie pragniemy dotrzeć do ok. 100.000 w Warszawie oraz Poznaniu. Formuła projektu wesprze edukację ekologiczną mieszkańców, będzie także służyć za narzędzie dialogu społecznego i partycypacji, pozwalając na bezpośrednią wymianę informacji między społecznością a Urzędem Miasta w zakresie potrzeb i wymagań dotyczących zrównoważonego kształtowania przestrzeni.

PILOTAŻOWY PROGRAM „CIEPŁO DLA PRAGI”

www.cieplodlapragi.pl
Realizowany od jesieni 2018 r. do wiosny 2019 r. na warszawskiej Pradze-Północ, w ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. Celem było wsparcie działań samorządu lokalnego na rzecz efektywności energetycznej, zwiększanie świadomości energetycznej mieszkańców dzielnicy Praga-Północ, a także aktywizacja lokalnej społeczności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej dzielnicy.

Program zakładał wykorzystanie nowatorskiego narzędzia i metodologii edukacji środowiskowej. Dla uczniów w wieku 10–14 lat przygotowano scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczących efektywności energetycznej, jakości powietrza w miastach oraz zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej. Przeprowadzono serię warsztatów, podczas których młodzież, korzystając z ekologicznej odsłony znanej gry Minecraft©, nauczyła się, jak w praktyce tworzyć zrównoważoną energetycznie, zieloną i przyjazną mieszkańcom dzielnicę przyszłości. Warsztaty stanowiły wprowadzenie do konkursu grantowego, w ramach którego powstało kilkanaście projektów eko-Pragi-Północ przyszłości. Wyniki programu podsumowano w ramach Dnia Otwartego „Ciepło dla Pragi”, połączonego z głosowaniem na najlepszy projekt „dzielnicy marzeń”. W efekcie działań udało się zaktywizować lokalną społeczność, zaszczepić wśród mieszkańców ideę lokalnego planowania energetycznego oraz zidentyfikować potencjalnych liderów, który wesprą ten proces w długofalowej perspektywie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2021-10-07 19:30
miejsce
Teatr Sabat, Warszawa, Foksal 16
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-08 19:30
miejsce
Teatr Sabat, Warszawa, Foksal 16
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-09 19:30
miejsce
Teatr Sabat, Warszawa, Foksal 16
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-10 14:30
miejsce
Kino Elektronik, Warszawa,...
wstęp biletowany