Niezależna agencja zamiast kuratoriów oświaty

Sieć szkół można by uzależnić od wyboru danej placówki przez rodziców poprzez wykorzystanie przez nich bonów oświatowych, tak jak jest to w Szwecji.
Koronawirus
mazowieckie
7760
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
W obecnej kadencji parlamentarnej samorządowcy przeżyli zawrót głowy związany z przeprowadzonymi przez rząd głębokimi zmianami w systemie edukacji, pozbawiającymi ich dotychczasowych kompetencji. Ale ich przywrócenie może dać impuls do głębszej decentralizacji w oświacie.

Problem z siecią

Możliwość stanowienia o sieci szkół należała do podstawowych kompetencji samorządu terytorialnego. Obecny rząd poddał tę kompetencję kontroli kuratorów oświaty. Bez ich zgody samorządowcy nie mogą zracjonalizować sieci. Próby likwidacji szkoły kończą się konfliktem z kuratorem. To był wstęp do rozpoczęcia reformy oświatowej, podjętej woluntarystycznie i bez konsultacji z samorządem. Przy okazji zwiększono też rolę kuratorów oświaty przy obsadzaniu stanowisk dyrektorów szkół, a w nowej podstawie programowej ograniczono autonomię programową szkół. Stało się jasne, iż rząd dąży do centralizacji oświaty, a samorząd ma jedynie pełnić rolę wykonawcy tych pomysłów.

Pierwszym krokiem, zdaniem autorów raportu „Polska samorządów” przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, zmierzającym do odwrócenia tego trendu ma być „zwrócenie” szkoły wspólnotom lokalnym zarządzanym przez samorządowców. Jak wskazali, warto rozważyć uzależnienie sieci od wyboru danej szkoły przez rodziców poprzez wykorzystanie przez nich bonów oświatowych na wzór szwedzki. W ten sposób pieniądze podążyłyby za dziećmi.

Zdaniem autorów raportu do samorządu należeć powinno powołanie rady oświatowej z udziałem rodziców, nauczycieli i uczniów. Rady oświatowe mogłyby m.in. przesądzać o wyborze dyrektora szkoły jako członkowie komisji konkursowej. Z kolei o standardzie jakości i dostępności powinna decydować niezależna agencja rządowa, powołana w miejsce kuratoriów oświaty.

Więcej Rzeczpospolita Życie Regionów:
https://regiony.rp.pl/dyskusje/20058-niezalezna-agencja-zamiast-kuratoriow-oswiaty
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
7760
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-10-15 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-15 19:00
miejsce
Garnizon Sztuki, Warszawa, Stawki 2a
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-15 19:00
miejsce
Ośrodek kultury ARSUS, Warszawa,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-15 19:30
miejsce
Hala Transcolor - Hala 1,...
wstęp biletowany