Szkoła bez wykluczenia i przemocy

fot. R. Motyl Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zdecydował o realizacji ważnego projektu edukacyjnego
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zdecydował o realizacji od nowego roku szkolnego programu „Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”. Ten ważny projekt edukacyjny, po Ochocie, będzie wdrażany w całej Warszawie.
Koronawirus
mazowieckie
7297
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie wzrosła liczba nieletnich, którzy targnęli się na swoje życie. Wśród przyczyn prób samobójczych dzieci wymienia się na pierwszym miejscu przemoc rówieśniczą czy wyszydzanie - w szkole i w internecie, w następnej kolejności - tę występującą w domu. Nakładają się na to zmiany w systemie edukacji, które uderzają w uczniów, a nie każde dziecko potrafi sobie z tym poradzić.

Instytut Badań Edukacyjnych przyjrzał się problemowi przemocy i agresji w szkole. Okazało się, że większość uczniów i uczennic w polskich szkołach doświadcza zachowań agresywnych ze strony kolegów i koleżanek. Najczęściej są to działania w sferze relacyjnej i słownej. Nieco ponad jedna trzecia uczniów i uczennic doświadcza w ciągu miesiąca co najmniej kilku agresywnych zachowań, które uznaje za przykre. Natomiast co dziesiąte dziecko doświadcza w szkole długotrwałej przemocy, także werbalnej, napastowania, wyszydzania. („Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? – spot zwierający wypowiedzi uczestników warsztatów).

- Dla Warszawy najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa każdego dziecka w szkole, bez względu na jego wygląd, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie, stopień sprawności, czy inne cechy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy - Chciałbym, aby projekt w ciągu pięciu lat objął wszystkie stołeczne szkoły podstawowe. Mam nadzieję, że nasza praca przyczyni się do tego, że przemocy będzie mniej, a przez to dzieci i młodzież będą mogły lepiej się rozwijać, funkcjonować bez lęku, szanować siebie i innych, będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Chodzi o to, by dla każdego było miejsce i żeby każdy czuł się bezpieczny i akceptowany.

Kompleksowy program przeciwko wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym, obejmie nie tylko uczniów i kadrę nauczycielską, ale również rodziców i lokalne środowisko (ok. 40 000 rodziców, ok. 17 000 nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, ok. 800 pracowników administracji i obsługi).

P ilotażowy projekt edukacyjny

Program „Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” realizowany jest we wszystkich ochockich szkołach podstawowych. Ochota należy do dzielnicy wielokulturowych. W znacznym tempie rośnie tu liczba uczniów innych narodowości w szkołach. Jest to wyzwanie, nie tylko edukacyjne, ale również społeczne i kulturowe. Na Ochocie miał miejsce incydent, związany z napaścią na 14-latkę pochodzenia tureckiego, ponadto dochodziło do aktów wandalizmu w Centrum Kultury Muzułmańskiej, które mieści się na Ochocie. Z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów dotyczących praw człowieka, przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz przemocy w szkole wyszła Katarzyna Łęgiewicz, burmistrzyni dzielnicy Ochota.

- Ochota stała się dzielnicą wielokulturową, mamy znaczącą mniejszość wietnamską i ukraińską, co bardzo nas wzbogaca, a jednocześnie jest to dla nas wyzwanie, przede wszystkim związane z potrzebą integrowania naszych mieszkańców. Dzieje się to w sposób naturalny w szkołach, gdzie spotykają się dzieci i rodzice, angażują się we wspólne sprawy i spędzają razem dużo czasu. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na szkoły i wyposażyć je w takie narzędzia, które umożliwią przede wszystkim dialog, poszanowanie dla drugiego człowieka. Podkreślam, że ten projekt nie ma na celu narzucenia nikomu żadnej ideologii, czy poglądów, wręcz odwrotnie – otrzymaliśmy narzędzia ułatwiające akceptowanie różnic i porozumiewanie się bez hejtu, uprzedzeń i wykluczania innych osób – podkreśla burmistrzyni Łęgiewicz.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 odbyły się obowiązkowe szkolenia, które objęły całą kadrę pedagogiczną (przeszkolono 425 osób). Szkolenia zostały wysoko ocenione, wyposażyły nauczycieli w umiejętności i wiedzę, którą można wykorzystać na wielu polach, nie tylko w sytuacjach bezpośrednio związanych z dyskryminacją, ale wszelkiego rodzaju konfliktach. Umożliwiły poznanie praktycznych metod i narzędzi pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu. Projekt jest rozpisany na konkretne działania do końca 2019 r. – koniec pilotażu.

W ramach projektu, 29 października 2018 r. odbyła się debata międzyszkolna „OCHOTA NA RÓWNOŚĆ. Reaguję, nie kabluję.” na temat reagowania na wykluczenie i przemoc. Wzięło w niej udział ok. 600 osób.

Rozszerzenie programu na kolejne dzielnicy

Od września 2019 roku do grudnia 2024 roku projekt realizowany będzie w zainteresowanych szkołach podstawowych. Ustalając kolejność włączania kolejnych dzielnic do programu były brane pod uwagę czynniki merytoryczne, stąd w pierwszej grupie znalazły się dzielnice w których - społeczności szkolne doświadczyły największej traumy (Wawer), dzielnicę, w której notujemy bardzo duże rozwarstwienie w przekroju społecznym (Wola) i dzielnice w której występuje masowo zjawisko anonimowości (Wilanów). W ostatniej grupie znajdą się dzielnice, które od kilku lat objęte są miejskimi programami wspierającymi i naprawczymi


Źródło: UM Warszawa / Konrad Klimczak

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
7297
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-10-11 18:00
miejsce
Teatr Palladium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-11 18:00
miejsce
Mała Warszawa, Warszawa, Otwocka 14
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-11 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-11 20:00
miejsce
Explosion Club, Warszawa, ul Wał...
wstęp biletowany