15 październik 2019

Warszawscy nauczyciele - nagrodzeni

fot. UM Warszawa
15 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zamku Królewskim wręczono nagrody nauczycielom oraz dyrektorom warszawskich szkół i placówek oświatowych.
REKLAMA

Wśród 97 tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy są nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, specjalnych oraz poradni psychologiczno–pedagogicznych - zasłużeni wychowawcy i dydaktycy, autorzy innowacyjnych programów oraz dyrektorzy - liderzy szkolnych społeczności.

Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach jest naszym priorytetem. To dzięki Waszej postawie, społecznemu zaangażowaniu i poczuciu misji nasi uczniowie osiągają najlepsze rezultaty na egzaminach w skali kraju. A przecież to dobrze wykształceni warszawiacy stanowić będą o przyszłości naszego miasta i kraju. Mam nadzieję, że wystarczy Państwu determinacji i sił we wspieraniu młodych warszawiaków, rozwijania ich pasji, przygotowywaniu ich do roli świadomych obywateli – powiedziała podczas uroczystości Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

W stołecznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pracuje obecnie ponad 31 tysięcy nauczycieli. W krajowych rankingach warszawskie szkoły znajdują się na czołowych miejscach, a absolwenci zdobywają laury w międzynarodowych konkursach. W rankingu maturalnym Perspektyw 2019 w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich liceów jest aż siedem liceów warszawskich, zajmują też one pierwsze cztery miejsca w rankingu. Najlepsze w kraju technikum, również jest z Warszawy.

Sytuacja w oświacie jest jednak bardzo trudna, w związku niską subwencją, reformą oświaty i podwójnym rocznikiem.

Edukacja to największa pozycja w budżecie miasta, w 2019 r. przeznaczamy na nią aż 4 mld 916 mln zł. W latach 2019 – 2023 powstanie 15 szkół (dla ponad 10 tys. uczniów) i 29 przedszkoli (dla ponad 4,7 tys. dzieci). Zaplanowano też 250 innych inwestycji – modernizację i rozbudowę budynków oraz infrastruktury (boiska, place zabaw).

Warszawa inwestuje dodatkowe środki na bezpłatne przedszkola, bezpłatną dodatkową ofertę opiekuńczą i edukacyjną w czasie wakacji i ferii, zajęcia pozalekcyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli czy najwyższe w kraju dodatki płacowe dla kadry oświatowej - w ubiegłym roku podwyższono o 1000 zł dodatki dla dyrektorów szkół oraz wychowawców (do kwoty 380 zł), od stycznia 2019 r. wprowadzono podwyżkę dla nauczycieli stażystów (250 zł) i kontraktowych (270 zł).

 
Źródło: UM Warszawa / Konrad Klimczak
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-02-17 19:00
miejsce
Teatr Muzyczny ROMA, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-17 19:00
miejsce
Teatr Palladium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-17 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-17 19:00
miejsce
Gemba, Warszawa, ul. Wilcza 50/52
wstęp biletowany