11 luty 2020

Turystyka w rozwoju miast metropolitarnych - konferencja

Dynamiczny rozwój metropolii - wygoda, tempo życia, miejsca pracy, jakość wody i powietrza - to jedne z największych wyzwań tego stulecia, które wymaga dogłębnych badań i wskazówek do dalszego, zrównoważonego rozwoju.
Koronawirus
mazowieckie
487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju miast ma przynieść międzynarodowa konferencja „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych" organizowana 4-5 czerwca 2020 roku wspólnie przez sześć warszawskich ośrodków akademickich, pod patronatami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polskiej Organizacji Turystycznej i przy współpracy najważniejszych organizacji turystycznych.

To pierwsze spotkanie badaczy, naukowców i praktyków z Polski i świata na taką skalę. W konferencji weźmie udział m.in. prof. Lučka Kajfež Bogataj, wybitka klimatolog i laureatka pokojowej nagrody Nobla z 2007 roku.

Warszawa to dynamicznie rozwijające się miasto również w obszarze turystyki z Raportu m.st Warszawy 2019 wynika, ze 2018 szacunkowa łączna liczba przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych krajowych i zagranicznych wyniosła ponad 24 mln. Natomiast wkład turystyki w PKB Warszawy w 2016 roku wyniósł 15,4 mld zł. Uczestnicy konferencji zbadają zmiany m.in. demograficzne w miastach, wyzwania jakie niesie ich coraz większa multikulturowość, przeludnienie i różne interesy mieszkańców i odwiedzających. Dyskusja będzie dotyczyła również rosnącej liczy odwiedzjących miasta oraz jaki wkład mają goście w rozwój gospodarczy, tworzenia nowych miejsca pracy i inwestycji. Uczestnicy będę zajmować się również zagadnieniami dotyczącymi wpływu turystyki na jakość życia mieszkańców oraz jakie są koszty przyjmowania milionów turystów rocznie – co jest szansą a co zagrożeniem.

Organizatorami konferencji są: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Zapisy do 15 marca tutaj


Przedmiotem dyskusji będą w szczególności następujące zagadnienia:

Turystyka wobec globalnych trendów
1. Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
2. Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
3. Kontakty międzykulturowe.
Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)
1. Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
2. Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
3. Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
4. Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
5. Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
6. Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
7. Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

 
Źródło: UM Warszawa / Magdalena Łań
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
487
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-03-31 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-31 19:00
miejsce
Teatr Palladium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-31 19:00
miejsce
Teatr Collegium Nobilium,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-31 19:00
miejsce
Chopin Point Warsaw, Warszawa,...
wstęp biletowany