9 czerwiec 2020

Informacja w sprawie kolektorów pod Wisłą

Od 16 listopada 2019 roku, kiedy usunięto awarię rurociągu pod Wisłą, ścieki są nieprzerwanie przesyłane z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”.
Koronawirus
mazowieckie
6636
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie wraz z Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Arturem Soboniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podali nieprawdziwe informacje podczas konferencji prasowej w dniu 8 czerwca 2020 roku, w zakresie naprawy i funkcjonowania układu przesyłowego pod Wisłą.

  1. MPWiK S.A. dokonał naprawy rurociągu pod Wisłą. Od 16 listopada 2019 roku ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są bez przerwy przesyłane do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Wszystkie prace naprawcze zostały wykonane przez profesjonalne firmy, co zostało potwierdzone protokołem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2020 roku.
  2. W przygotowywaniu jest ekspertyza przyczyn awarii, opracowywana przez niezależnych ekspertów Politechniki Warszawskiej. Ekspertyza nie mogła być wcześniej opracowana ze względu na zatrzymanie próbek rur GRP przez prokuraturę. W kwietniu 2020 roku po zwolnieniu próbek przez prokuraturę przystąpiono do badań i kontynuowania opracowania ekspertyzy.
  3. Od października 2019 roku trwają intensywne prace nad koncepcją alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni. W marcu 2020 roku MPWiK S.A. zawarł umowę z firmą Institut für technischwissenschaftliche Hydrologie Gmbh, która opracowuje kilkuwariantową koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia. W tym roku na podstawie koncepcji zostaną wybrane konkretne rozwiązania do dalszych prac projektowych. Są czynione starania, by inwestycja powstała jak najszybciej. Proces inwestycyjny jest skomplikowany i może trwać co najmniej 3 lata. Konieczne jest uzyskanie m.in. decyzji środowiskowej obszaru NATURA 2000.
  4. Odnosząc się do stwierdzenia Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie, który uzależnia otrzymanie przez MPWiK S.A. kolejnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód od zabezpieczenia przez tę spółkę alternatywnego rurociągu do przesyłu ścieków informujemy, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie prawa administracyjnego po zebraniu dowodów opisanych prawem, które warunkują wydanie decyzji. W związku z tym MPWiK S.A. zgromadzi wymaganą prawem dokumentację i złoży stosowny wniosek w terminie przewidzianym przez prawo.
 
Źródło: UM Warszawa / Paweł Olek
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
6636
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-10-02 19:00
miejsce
Mała Warszawa, Warszawa, Otwocka 14
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-02 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-02 19:00
miejsce
Garnizon Sztuki, Warszawa, Stawki 2a
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-02 19:00
miejsce
Teatr Syrena, Warszawa, ul....
wstęp biletowany