Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania za stosowanie przemocy

zdjęcie: Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania za stosowanie przemocy / pixabay/6373359
Wczoraj dzielnicowi z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim kolejny już raz skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i wydali natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 55-latka, który stosował przemoc wobec swojej matki.
REKLAMA

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego otrzymali zgłoszenie interwencji domowej, gdzie w jednej z rodzin istniało podejrzenie stosowania przemocy wobec matki ze strony syna. Dzielnicowi po rozmowie z pokrzywdzoną oraz szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, uznali za zasadne zastosować wobec mężczyzny nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni.

Przypominamy!
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
• podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
• w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
• zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
• jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
• złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
• do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu;
• w miarę możliwości numeru telefonu;
• informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Warszawa
1.8°C
wschód słońca: 07:29
zachód słońca: 15:24
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2022-12-06 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-06 18:30
miejsce
Teatr Capitol, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-06 19:00
miejsce
Teatr Palladium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-06 19:00
miejsce
Resort Komedii, Warszawa, ul....
wstęp biletowany