20 styczeń 2023

Na maturze język ukraiński w grupie języków obcych nowożytnych

zdjęcie: Na maturze język ukraiński w grupie języków obcych nowożytnych / fot. PAP
fot. PAP
Możliwość zdawania na maturze, począwszy od roku szkolnego 2025/2026, egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego – zakładają skierowane do konsultacji publicznych projekty nowelizacji dwu rozporządzeń ministra edukacji i nauki.
REKLAMA

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego i projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Obecnie w grupie języków obcych nowożytnych, jakie można zdawać na maturze, są: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i język włoski. Zgodnie z projektem grupa ta ma zostać rozszerzona od roku szkolnego 2025/2026 o język ukraiński.

"Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym" – czytamy w uzasadnieniu do projektów nowelizacji.

Wyjaśniono w nim także, że "zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez absolwentów".

Obecnie egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Do tego egzaminu na poziomie podstawowym są obowiązani przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (np. mniejszość ukraińska), w których zajęcia były prowadzone w tym języku.

Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, i absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w których język mniejszości narodowej jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub w języku danej mniejszości narodowej, z wyjątkiem przedmiotu język polski i treści dotyczących historii Polski i geografii Polski, które można zdawać tylko w języku polskim.

Jednocześnie absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka tej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Absolwent ten może wybrać ten język na egzaminie z przedmiotów dodatkowych (egzamin pisemny zdawany na poziomie rozszerzonym).

Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom (zarówno absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim), z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

W uzasadnieniu do projektów nowelizacji wyjaśniono, dlaczego pierwszy egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego może zostać przeprowadzony dopiero w roku szkolnym 2025/2026.

Przypomniano, że Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu (zawiera on m.in. przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie) nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych.

Projektowane nowelizacje rozporządzeń mają wejść w życie 1 września 2023 r., aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła się wywiązać z tych obowiązków.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) i do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych (białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej) muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego (obligatoryjnego na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać także na rozszerzonym) i do ustnego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
pogoda Warszawa
3.5°C
wschód słońca: 07:16
zachód słońca: 16:22
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2023-02-02 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-02 19:00
miejsce
Scena Relax, Warszawa, Złota 8
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-02 19:00
miejsce
Scena Relax, Warszawa, Złota 8
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-02 19:00
miejsce
Centralna Spółdzielnia Komediowa,...
wstęp biletowany