Stołeczna Policja świętuje 100-lecie powstania Policji Państwowej

W jednym z najpiękniejszych parków w Warszawie odbyły się dziś stołeczne obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości na tarasie przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich, z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA, kierownictwa Policji i zaproszonych gości, w tym delegacji zagranicznych, odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.

Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, odprawionej w intencji stołecznych policjantów i pracowników Policji rozpoczęły się główne uroczystości w ramach obchodów policyjnego święta. Z uwagi na jubileusz 100-lecia utworzenia Policji Państwowej, zaplanowano je w miejscu wyjątkowym zarówno dla warszawiaków, jak i gości, dla których Łazienki Królewskie to punkt must visit podczas zwiedzania miasta. Nazywane "najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", były niegdyś letnią rezydencją króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody, w których można znaleźć wytchnienie od wielkomiejskiego ruchu.

Przed jednym z najcenniejszych polskich zabytków w tym miejscu - Pałacem na Wyspie – 17 lipca w samo południe odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wzięli w nim udział m.in.: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, kierownictwo stołecznej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa ze stołeczną Policją, instytucji kulturalnych i duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości byli również byli komendanci stołeczni Policji oraz przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. Obchody honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

Dowódca uroczystości nadkom. Radosław Gos złożył Ministrowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP.

Szacownych gości powitał następnie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. – Serdecznie witam wszystkich na uroczystości Święta Policji garnizonu stołecznego. Jest to rok szczególny, rok jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej. Rangę naszemu świętowaniu na pewno podnosi miejsce, w którym się znajdujemy – historyczne, dostojne, przepiękne Łazienki Królewskie. To miejsce szczególne na mapie Warszawy i mapie Polski. Dziękuję dr Antoniemu Sobczakowi, Zastępcy Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie za to, że możemy dziś w tak pięknym miejscu świętować. Jubileusz 100-lecia nakazuje nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, docenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, które historię Policji w garnizonie stołecznym tworzyli. Niewątpliwie taką osoba jest nasz patron podinsp. Marian Kozielewski, o którym podczas zakończonej kilkadziesiąt minut wcześniej Mszy Św. tak pięknie mówił bp. Józef Guzdek. (…) To przykład na którym powinniśmy się wzorować i którego powinniśmy naśladować. Ale i w obecnych czasach Komenda Stołeczna Policji ma cały szereg bohaterów. Takim policjantem był np. asp. Piotr Gąsiorek, który jadąc do służby, ratując czyjeś życie, zginął tragicznie. (…) W Gazecie Policji Państwowej z 1920 r. znalazł się zapis, ze doskonałość Policji może być tylko wtedy, kiedy Policja współpracuje ze społeczeństwem, a społeczeństwo współpracuje z Policją. Staramy się być jak najbliżej tej tezy. Podczas ostatnich badań poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 90% badanych warszawiaków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. 85% nie boi się spacerować samotnie po zmroku. 74% warszawiaków ocenia pracę stołecznych policjantów jako skuteczną. Jestem dumny, że mogę Państwa poinformować o takim uznaniu. To uznanie zawdzięczamy pracy wszystkich policjantów garnizonu stołecznego, a praca w stolicy w każdym państwie i w Europie i na świecie jest najtrudniejsza. To tutaj są największe i najpoważniejsze wyzwania. (…) Zawód policjanta to zawód szczególny. Każdego dnia jesteśmy narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia, to zawód szczególny, bo musimy łączyć odwagę, twardość i skuteczność z wrażliwością i empatią do drugiego człowieka. (…) Z okazji Święta Policji życzę wszystkim policjantom i pracownikom pomyślności, kolejnych awansów i determinacji w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego garnizonu.

Obchodzone co roku Święto Policji jest zawsze doskonałą okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. W tym roku, wyjątkowym z uwagi na jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej, podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich Medalem za Długoletnią Służbę w Policji wyróżniono 10 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu, 10 kolejnych otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 7 osób uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie odebrało natomiast 20 policjantów, w tym: 15 w korpusie oficerów Policji, 3 w korpusie aspirantów Policji i 2 w korpusie podoficerów Policji.

Łącznie w całym garnizonie stołecznym z okazji policyjnego święta 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę, 84 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 11 osób współpracujących z KSP wyróżniono Medalem za Zasługi dla Policji. Z kolei akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczono ponad 2 tys. funkcjonariuszy: 184 policjantom w korpusie oficerów, 880 - w korpusie aspirantów i 1313 - w korpusie podoficerów i szeregowych Policji.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodą motywacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowano 10 policjantów, nagrodą Komendanta Głównego Policji - 549 policjantów oraz 94 pracowników Policji, a wyróżnienie Komendanta Stołecznego Policji otrzymało 6139 policjantów oraz 1498 pracowników KSP.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń państwowych i resortowych, aktów mianowania oraz wyróżnień odczytano list honorowego patrona tegorocznych obchodów Święta Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek.

- Policjantkom. Policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Stołecznej Policji składam wyrazy szacunku za profesjonalne i sprawne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Służba w garnizonie stołecznym ma wyjątkowy charakter i wymaga odpowiednich predyspozycji oraz doświadczenia. Swoje zadania wykonujecie na najwyższym poziomie, co doceniają mieszkańcy Warszawy i okolic oraz liczni turyści. Zaangażowanie policjantek i policjantów z garnizonu stołecznego pokazują poszukiwania 5-letniego Dawida. Dziękuję, że nie ustajecie w poszukiwaniach chłopca. To największa tego typu akcja w historii polskiej Policji. O waszej determinacji najlepiej świadczy fakt, że niektórzy z Was rezygnują z dni wolnych, aby pomóc w poszukiwaniach dziecka. Jestem dumna z tak pojmowanej służby na rzecz społeczeństwa. Takie działanie wpisuje się w etos służby, który narodził się wraz z utworzeniem Policji Państwowej i mimo zmieniających się czasów pozostaje aktualny. Chcę podkreślić, że z najnowszych badań wynika, że aż 75% Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak dobra ocena wynika z profesjonalnego i pełnego pasji podejścia do zadań służbowych. Nie byłoby to możliwe bez nowoczesnego sprzętu i odpowiedniej infrastruktury. Na finansowanie tych inwestycji pozwala Program Modernizacji Służb Mundurowych, którego realizacja zakończy się w 2020 r. Na kolejne lata opracowany zostanie Program Rozwoju, który będzie skupiał się na inwestowaniu w kapitał ludzki. Z okazji Święta Policji życzę wszystkim osobom zaangażowanym w służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli satysfakcji z wykonywanych zadań. W życiu prywatnym i zawodowym niech nie zabraknie Państwu sił oraz motywacji, które niezbędne są do realizacji marzeń. Życzę bezpiecznej i spokojnej służby – czytamy w liście skierowanym do policjantek, policjantów i pracowników stołecznego garnizonu na ręce Komendanta Stołecznego Policji.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: - chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim polskim policjantom za codzienną służbę, za profesjonalizm, ofiarność i patriotyzm. Dzięki Waszym postawom i cechom Polska jest dziś bezpieczna a obywatele mogą normalnie żyć i czuć się bezpiecznie. Szczególnie dziękuję policjantom i pracownikom garnizonu stołecznego, dzięki którym mamy tak wysokie wskaźniki.

Gratulacje odznaczonym i awansowanym złożył również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Nawiązał do wyjątkowego jubileuszu oraz rodzącej się 100 lat temu potrzeby utworzenia formacji, której zadaniem było zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom. Ten cele nadal przyświecają współczesnym mundurowym.

Życzenia z okazji policyjnego święta wszystkim wyróżnionym przekazał także Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podziękował także za profesjonalną współpracę stołecznej Policji z urzędem mazowieckim, samorządami i innymi służbami, odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa w garnizonie.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela: – te wyróżnienia są dla nas ogromnym zaszczytem, powodem do dumy i satysfakcji, ale także wielkim zobowiązaniem. Zaszczytem dlatego, że otrzymaliśmy je właśnie z rąk Pana ministra, Panów generałów i w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, w obecności tak wielu znamienitych gości. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem i wyrazy uznania.

W imieniu Dyrektora Muzeum Łazienek Królewskich prof. Zbigniewa Wawra jego Zastępca dr Antoni Krzysztof Sobczak z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej wręczył komendantowi stołecznemu replikę pierwszego medalu, który w XVIII wieku otrzymał Tadeusz Kościuszko, za bitwę pod Zieleńcami: – niech to będzie wyraz naszej wdzięczności dla Policji za zadania, które realizuje i bezpieczeństwo, które nam zapewnia – powiedział dyrektor.

Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego, Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji oraz wielu zaproszonych gości, w tym zagranicznych, zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji, funkcjonującej w strukturach Oddziału Prewencji Policji oraz mini-koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Po części oficjalnej dla gości i mieszkańców Warszawy przygotowano specjalny piknik policyjny. Relacja z tej części stołecznych obchodów w kolejnym materiale „Policyjny piknik w Łazienkach Królewskich”.

 

tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska
foto: podkom. Piotr Świstak / kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
film: kom. Jarosław Florczak / st. asp. Rafał Retmaniak / Marek Szałajski

 
źródło: policja.pl

REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2019-08-24 19:00
miejsce
Teatr Imka, Warszawa, M....
wstęp biletowany
kiedy
2019-08-24 19:00
miejsce
Teatr Oratorium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2019-08-25 18:00
miejsce
Teatr Imka, Warszawa, M....
wstęp biletowany
kiedy
2019-08-25 19:00
miejsce
Teatr Oratorium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

email:
hasło:
 
bezpieczne logowanie SSL
zapomniałem hasła | zarejestruj się