reklama

Warszawa - informacje


1.861.975
mieszkańców Warszawy
859.381
mężczyzn
1.002.594
kobiet

283.982
w wieku przedprodukcyjnym

1.160.569
w wieku produkcyjnym

417.424
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

8.734
zawarto małżeństw

18.081
urodzeń

20.501
zgonów

-2.420
przyrost naturalny
miasto Warszawa
dochody

21.653.151.744
wydatki

21.156.505.600
struktura wydatków Warszawy

18.479.952
0,087%
Leśnictwo

66.448
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

13.496.845
0,064%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

393.976
0,002%
Handel

5.013.504.512
23,697%
Transport i łączność

1.517.572.736
7,173%
Administracja publiczna

7.062.270
0,033%
Turystyka

1.268.899.968
5,998%
Gospodarka mieszkaniowa

89.088.248
0,421%
Działalność usługowa

341.500
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.915
0,000%
Obrona narodowa

366.743.424
1,733%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.300.032
0,011%
Wymiar sprawiedliwości

182.706.976
0,864%
Obsługa długu publicznego

1.308.666.752
6,186%
Różne rozliczenia

5.386.526.720
25,460%
Oświata i wychowanie

389.798.784
1,842%
Ochrona zdrowia

819.428.416
3,873%
Pomoc społeczna

359.211.936
1,698%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

364.355.200
1,722%
Edukacyjna opieka wychowawcza

1.422.483.328
6,724%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

683.855.936
3,232%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

256.219.984
1,211%
Kultura fizyczna i sport

1.599.295.488
7,559%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 16:22
REKLAMA
pogoda Warszawa
19.6°C
wschód słońca: 04:42
zachód słońca: 20:42
Koronawirus
mazowieckie
reklama

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2024-07-24 14:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-24 16:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-24 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-24 19:00
miejsce
club Boho22, Warszawa, ul. Żurawia 22
wstęp biletowany