Warszawa - informacje


1.794.166
mieszkańców Warszawy
826.783
mężczyzn
967.383
kobiet

291.685
w wieku przedprodukcyjnym

1.062.829
w wieku produkcyjnym

439.652
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

7.251
zawarto małżeństw

20.669
urodzeń

22.181
zgonów

-1.512
przyrost naturalny
miasto Warszawa
dochody

18.557.696.000
wydatki

20.226.162.688
struktura wydatków Warszawy

16.163.466
0,080%
Leśnictwo

129.698
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

3.101.188
0,015%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5.189.812
0,026%
Handel

4.445.967.360
21,981%
Transport i łączność

1.353.415.168
6,691%
Administracja publiczna

4.655.374
0,023%
Turystyka

1.174.998.400
5,809%
Gospodarka mieszkaniowa

71.617.248
0,354%
Działalność usługowa

8.361.712
0,041%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

708.674
0,004%
Obrona narodowa

316.930.880
1,567%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.284.473
0,011%
Wymiar sprawiedliwości

148.837.168
0,736%
Obsługa długu publicznego

1.229.375.104
6,078%
Różne rozliczenia

4.593.582.080
22,711%
Oświata i wychowanie

339.296.096
1,678%
Ochrona zdrowia

613.017.856
3,031%
Pomoc społeczna

70.671.968
0,349%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

516.412.704
2,553%
Edukacyjna opieka wychowawcza

1.607.572.096
7,948%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

627.002.816
3,100%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

244.083.136
1,207%
Kultura fizyczna i sport

2.760.973.312
13,651%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 06:33
REKLAMA
pogoda Warszawa
8.8°C
wschód słońca: 04:21
zachód słońca: 20:45
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2023-05-31 17:30
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-31 18:00
miejsce
Kino Elektronik, Warszawa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-31 19:00
miejsce
Centralna Spółdzielnia Komediowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-31 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany