27 marzec 2020

Samorządowcy apelują do rządu o wsparcie

Samorządy chcą aktywnie włączyć się w realizację pakietu antykryzysowego. Miasta już ponoszą koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii. Konieczne jest uzupełnienie pakietu o wsparcie działań samorządu terytorialnego.
Koronawirus
mazowieckie
6982
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Wspomagając rząd, samorządy na własny koszt wprowadzają działania, które minimalizują ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Skutki tego, w połączeniu z już i tak trudną sytuacją finansową miast, mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Stan epidemii będzie miał też wpływ na wysokość i ściągalność największych źródeł dochodów - podatków dochodowych (PIT i CIT), podatu od czynności cywilno – prawnych (PCC) oraz podatków i opłat lokalnych.

Dochody dużych miast w dużej mierze zależą od koniunktury. Liczymy się ze spadkiem CIT o ok 1/3, z załamaniem PCC o 50 % oraz spadkiem PIT o 10%. To samo może dotyczyć podatku od nieruchomości i opłat lokalnych. To skala ubytku dochodów przekraczająca 11 mld zł. Do tego dochodzą dodatkowe wydatki na walkę ze skutkami koronawirusa, w tym wsparcie szpitali i pomocy społecznej. Dużym miastom grozi niewypłacalność, co będzie skutkowało brakiem pieniędzy na realizację bieżących zadań i usług na rzecz mieszkańców oraz wstrzymaniem realizacji planów inwestycyjnych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Bez współpracy władz centralnych i jednostek samorządu terytorialnego nie uda się skutecznie przeciwdziałać skutkom tego kryzysu, dlatego Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich, w liście do Premiera, zaproponowały rozwiązania legislacyjne.

W celu uniknięcia kryzysu finansów samorządowych i niewypłacalności samorządów, w szczególności dużych miast, samorządowcy apelują o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty:

• wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej o 11 mld zł w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych pandemią COVID-19;
• wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat;
• zawieszenie wpłaty Janosikowego przez samorządy do końca 2023 r.
• wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań).

Informacje o działaniach Warszawy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na: www.um.warszawa.pl/koronawirus

Pliki do ściągnięcia

  1. Załącznik filarVI (plik: zalacznik_-_filar_vi_tarczy_antykryzysowej.pdf, rozmiar pliku: 237.09 KB)
  2. Pismo UMP (plik: pismo_ump_zmp.pdf, rozmiar pliku: 784.47 KB)

 
Źródło: UM Warszawa / Magdalena Łań
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
6982
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2020-10-07 19:00
miejsce
Mała Warszawa, Warszawa, Otwocka 14
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-07 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-08 19:00
miejsce
Garnizon Sztuki, Warszawa, Stawki 2a
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-08 19:00
miejsce
Sala Koncertowa Fryderyk,...
wstęp biletowany